Новини, Образование

И учителите се учат

Образованието е средство за предотвратяване на дискриминацията и за гарантиране правото на демократичното гражданство да бъде отговорно, свободно и критично.
Воден от тази идея, екипът на проект „Да развием шарената черга” организира на 11 и 12 февруари обучение на 25 учители от ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” в балнеохотел “Констанция” в с. Костенец.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЦОИДЕУМ /Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/ към Министерството на образованието.
С проблемите на интеркултурното образование запозна преподавателите по време на обучението лекторката Милка Кощрова. Чрез различни игри учителите подобриха своите знания и уменията си за работа в мултиетническа среда. Изтъкнато бе, че интеркултурният образователен модел подпомага насърчаването и обогатяването на личността на ученика, като се тръгва от познаване и зачитане на различията и се води активен диалог в условията на равенство, толерантност и солидарност.
Приятната и непринудена обстановка даде възможност на присъстващите учители от началния курс и прогимназията да споделят опит, да покажат техниките, които използват в работата си, а и да придобият компетентност за работа с ученици от малцинствата. Бъдещето изисква тези ученици да израстват като образовани и полезни граждани на обществото.

Славея Петрунова
ръководител на проекта

Leave a Reply