Какви са мотивите за огромното поскъпване?

Питам какви са мотивите за голямото поскъпване на цената на питейната вода? Дали се подобри качеството на водата, дали намаляха авариите, дали се вложиха някакви огромни инвестиции от страна на „ВиК”?!…
Увеличението на цената по мои сметки е около 50 %. Това е драстично нарастване и то ще се окаже непосилно за много от нас, особено за голяма част от пенсонерите и социално слабите.
Доколкото знам, и в други региони на страната има увеличение на цената на водата, но за разлика от нас то е много по-малко – с 2-3-5 %.
Нека отговорните държавни институции обяснят кое налага неимоверното поскъпване при нас.

Костадин СПАСОВ

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*