Новини, Шарен свят

Какво да правим при наводнение

При наводнение незабавно трябва да подадем сигнал на тел. 112. На оператора е необходимо да съобщим име, адрес и друга информация, свързана с бедствието. Ако не разполагаме с телефон, трябва да предупредим за опасността в общината или в кметството на най-близкото населено място, както и да уведомим нашите близки, съседи и колеги.
Ако се намираме у дома, трябва незабавно да изключим газта и електричеството и да поставим на възможно най-високото място всички по-ценни предмети. Добре е да имаме предварително приготвена „чанта за оцеляване”, която да съдържа вода, консервирана храна, фенерче, ножовка, съдийска свирка, лични документи, лекарства. Когато не сме в състояние да се евакуираме от сградата, за да защитим живота си е добре да се преместим на най-горните етажи или на покрива. За местонахождението си трябва да съобщим на тел. 112 или да известим близките и приятелите. При невъзможност за евакуиране на животните, които отглеждаме, е желателно да отворим вратите на помещенията, в които са затворени.
Ако водната стихия ни завари извън дома и се намираме близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно трябва да се отдалечим и да застанем на най-близкото възвишение. Не бива да се застава под или над мостове, подлези, надлези и други подобни обекти. Не трябва да се пресичат бързо течащи и залети площи, освен ако сме сигурни, че водата е до коленете ни. При предприемане на подобни действия е добре да се подсигурим с помощно въже.
Водата от наводнените водоизточници е негодна за консумация.
При пътуване с моторно превозно средство е препоръчително да се спре на възможно най-високото и безопасно място и да се изчака спадането на нивото на водата. Не бива да спираме на или под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.

Leave a Reply