Новини, Образование

Какво да учим? “Организация на хотелиерството” в Гимназията по туризъм!

В Професионалната гимназия по туризъм се изучава специалността „Организация на хотелиерството”.
Клиентът става по-взискателен и хотелиерите се стремят да разнообразяват своите оферти. За да бъдете конкурентни в хотелиерската дейност е необходимо да разбирате и как цялостно функционира този сектор от туризма, да познавате пазара и да знаете какви са тенденциите за неговото развитие, да знаете какви са изискванията към персонала, стандартите за категоризация.
Обучението в Гимназията по туризъм осигурява сериозна подготовка в областта на хотелиерството и ресторантьорството, приема, регистрацията и настаняването на гостите, осъществяването на контакт с тях, използването на необходимия етикет при рекламиране и предоставяне на услуги в туризма, деловата кореспонденция, експлоатацията на хотела – финансовите показатели и техническата експлоатация, технологията на кулинарните изделия, организацията на обслужване, професионалната етика и поведение, естетиката и дизайна, сомелиерството, информационните технологии.
При учебната и производствената практика се създава неформална среда, в която има по-голяма възможност да се насърчават младите хора в добрите начинания и да се възпитава у тях новаторство, като същевременно се формират професионални умения. Младежите имат възможност отблизо да се запознаят с цялата дейност на хотела и отделните етапи при организирането и провеждането на различни събития и тържества. Практиките се провеждат в хотели в Боровец и Самоков, на реални работни места. Учениците могат да практикуват по проекти и в Германия, Англия, Франция, Италия. В извънкласните дейности /клубове/ се осигурява допълнително професионално развитие.
Ние ще Ви провокираме да мислите творчески и да бъдете самостоятелни. Ще получите сериозна подготовка по два чужди езика, както и стабилна компютърна грамотност, отлична подготовка по всички предмети, което е предпоставка за успех при кандидатстването във висши учебни заведения.

Leave a Reply