Култура, Новини, Статии, коментари

Какво означава „Тракия без граници”

В последните седмици станахме свидетели на негативна кампания, изпълнена с омраза, насочена срещу Съюза на тракийските дружества в България, който бе обвинен, че ще „присъединява българската област Тракия към Турция”, „ще разпокъсва България” и т. н.
Във връзка с опитите на определени среди да експлоатират патриотичните чувства на българите по непочтен начин, за сметка на тракийци, заявяваме следното:
Според официалното определение еврорегион е европейска форма за международна интеграция, базирана на основата на тясно сътрудничество между две или три териториални области, разположени в гранични райони на съседни държави в ЕС. Тези обединения се създават във връзка с конкретни проекти, по които всички участници използват общи средства.
В момента в Европа действат над 60 еврорегиона, създадени през последните 60 години. България участва в 6 от тях:
. Беласица – заедно с Гърция и Македония
. Черноморски – с Румъния
. Дунав 21 – с Румъния и Сърбия
. Юробалканс – със Сърбия и Македония
. Места-Нестос – с Гърция
. Стара планина – със Сърбия
Проектът „Интеграция на Тракия в рамките на ЕС – създаване и развитие на Еврорегион „Тракия”, е разработен през 2006 г. от Националния център за териториално развитие /от колектив с ръководител ст. н. с. д-р Юлия Спиридонова/ и от Съюза на тракийските дружества в България /от колектив с ръководители ст. н. с. д-р Костадин Карамитрев, проф. д-р Делчо Порязов и адв. Деян Матев/.
Проектът е обсъден на конференция с международно участие под патронажа на президента на България в Стара Загора през януари 2006 г. и е приет като стратегия на Съюза на тракийските дружества на 22-ия конгрес на съюза, състоял се в Бургас на 20 май 2006 г. На това основание всички членове на съюза, активисти и председатели трябва да се основават на тези решения и да ги спазват.
Когато се говори за Тракия без граници, се има предвид не късане на територии, а опит и възможност трите разпокъсани части на Тракия и тракийци, разпилени в България, Гърция и Турция, да могат да работят по съвместни проекти. Живеем вече в 21-ото столетие, но над тракийци и до днес продължава да тегне миналото с неговите трагични последствия.
През 20 в. Балканите бяха арена на кръвопролитни конфликти на религиозна и етническа основа, на войни, налагани от т. нар. Велики сили. Последствията бяха повече от жестоки – стотици хиляди избити; милиони прогонени от родни места, поели тежката бежанска съдба; сложни, враждебни междудържавни отношения.
Такава бе и съдбата на Тракия, разделена между България, Гърция и Турция. И на хората, които я населяваха – българи, гърци, турци, арменци. Тракийските българи, твърдо убедени, че на това трябва да се сложи край и хората да живеят в мир, доверие и добросъседство, приеха своя девиз „Тракия без граници” – чрез икономическа, културна и социална интеграция в рамките на ЕС. Тракия трябва да се превърне в средищна територия на свободно, безпрепятствено движение на хора и капитали, идеи и култура, на благоденствие и възход.
Припомняме всеизвестни факти, познати до болка на тракийци, които са били прокудени от родните си места, защото ние най-добре знаем цената на всяка педя българска земя и няма да допуснем спекулации и нечистоплътна пропаганда за наша сметка.

Красимир Премянов
председател на Съюза на тракийските дружества в България
чл. кор. проф. Васил Проданов

Leave a Reply