Новини, Политика, Спорт

Какво предвижда стратегията за развитие на спорта

Общинският съвет прие, както “Приятел” вече писа, стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в общината за периода 2012-2017 г. По-долу посочваме в резюме някои от най-важните цели и задачи, записани в документа.

– Изграждане на неформален обществен съвет по развитието на физическото възпитание и спорта в общината.
Целта е съветът да контролира работата на Общината, спортните клубове, селищата в общината и училищата и детските заведения, да съгласува дейността между Общината, обществените институции, спортните клубове, неправителствените организации и др. Съветът ще съдейства за създаване на условия за подготовка и участие на спортисти в международни състезания и при организацията на извънучилищните тренировъчни и състезателни дейности. Общественият съвет ще подпомага събирането на допълнителни средства за спорт, както и ще внася предложения в местния парламент за организиране на различни спортни прояви.
– Създаване на училищни спортни отбори.
– Провеждане на училищни състезания.
– Осигуряване на свободен достъп на учениците до спортните бази.
– Разширяване на извънкласните форми, свързани с физическа активност, спорт и туризъм.
– Учредяване на общинска стипендия за спорт.
– Учредяване на приз “Треньор на годината”.
– Изграждане на музей на спорта.
– Издигане на кандидатурата на Боровец за домакин на международно състезание по ски алпийски дисциплини за мъже, което да бъде включено в календара на ФИС с името “Петър Попангелов”.
– Разработване на инвестиционна програма за периода до 2017 г. за изграждане на спортни обекти, детски площадки, спортни площадки в училищата, по кварталите и в селата.
– Разработване на система за финансово и морално стимулиране на учители по физическо възпитание и спорт, треньори, инструктори и пр.
– Формиране на общинска политика за привличане на бизнеса като финансов източник за развитието на спорта.
Стратегията е изготвена от общинската администрация /главен експерт “Образование, спорт, младежки дейности” Снежана Лалева/, обсъдена е от Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Общинския съвет и е приета на заседание на съвета на 22 март т. г.

Leave a Reply