Какво предлагат младите хора от Самоков за своята реализация

Тук поместваме обобщените предложения на учениците-абитуриенти от средните училища в града ни, направени на срещата-дискусия в хотел „Арена” на 9 ноември, организирана от Икономическия и социален съвет при Министерския съвет и Община Самоков, и посветена на реализацията на младите хора.

Професионална гимназия по туризъм
Половината от нас имат желание да продължат обучението си във ВУЗ, като само малка част ще продължат обучение по туризъм във ВУЗ. Всички искаме да се реализираме в община Самоков – тези, които няма да продължат образованието си, ще работят в областта на туризма. Основните фактори, оказали влияние за професионалното ни ориентиране, са: семейство и приятели, бъдещото възнаграждение и авторитетът на професията, информацията от медиите и работодателите за свободни работни места. Не са оказали влияние за професионалното ни ориентиране информации от център за кариерно ориентиране, от училище и за свободни работни места в общината.
Предлагаме:
– да ни се предоставя периодично информация в училище след 10 клас за видовете работни места /по браншове/, от които имат нужда фирмите или от които ще имат нужда в годината, в която завършваме
– да се подобри базата в училище
– да се осигури /от работодателя или училището/ безплатно работно облекло за практиката
– да има редовни срещи с работодателите в областта на туризма за информация и предложения за свободните работни места
– да се подобрят пътната инфраструктура в града и шосето до Дупница.
Ниското заплащане е основната причина за отказ от реализация в сферата на ресторантьорството. Нашите очаквания от работодателите са за постоянен трудов договор, стартова заплата от 800 лв. и постоянна квалификация със съдействието на работодателите.

СУ „Отец Паисий“ и СУ „Никола Велчев”
В спортното училище имаме добри условия и професионално сме ориентирани предимно към борбата; основно за това са повлияли родителите ни.
В средното училище останахме да учим след завършване на основно образование, защото нямахме друг избор. Имаме намерение да продължим да учим висше образование в сферите на спорта и изкуството. Част от нас ще учат в чужбина, защото полученото там образование дава възможности за по-добра професионална реализация.
След завършване на висше образование около 50 % от нас искат да се реализират в Самоков и общината. Професионалната подготовка в средното училище не е на добро ниво, защото липсват квалифицирани учители. В общината липсват възможности за кариерно развитие и няма достатъчно културни мероприятия.
Предлагаме:
– да се популяризират повече културните и спортните изяви, организирани от Общината
– да се подобри инфраструктурата
– да се оценява значението на културните паметници и те да се популяризират
– да се подобри стандартът на живот
– повече практически занятия да има в училище
– да се предлагат от работодателите по-високи заплати и коректно да се оценяват трудът.

ПТГ „Никола Вапцаров“ /специалност „Икономика и мениджмънт”/
Основните проблеми, свързани с професионалното ориентиране, са: липса на кариерен център, на обратна връзка с работодатели, на мотивация, на практически занимания, на добра база за практика. Ориентирани сме към следните специалности за висше образование: журналистика, международни икономически отношения, медицина, компютърни технологии, маркетинг, национална сигурност, предприемачество. За професионалното ни ориентиране са изиграли роля основно бъдещото възнаграждение, мнението на родители и близки, информацията за авторитета на самата професия.
Предлагаме:
– да се създаде център за кариерно ориентиране и да се провеждат по-често срещи с работодатели, да се въведе дуално образование в училището
– Общината да разработи програма за привличане на външни инвеститори, които да предлагат добри работни места с качествени заплати.

ПГ „Константин Фотинов“
Всички искаме да продължим образованието си във ВУЗ по специалностите журналистика, психология, предприемачество и др.
Основните фактори, които са повлияли за професионалното ни ориентиране, са: как да бъдем полезни в обществото, авторитетът на професията, разнообразието на работната среда, удовлетвореността от работата, възможностите за мобилност и за добра реализация. Висше образование ще учим предимно в София и Варна, магистратура – в чужбина. Само 20 % предвиждат да се реализират в община Самоков.
Предлагаме:
– да се разкрият работни места за квалифицирани кадри
– да се разшири пазарът на труда
– стриктно да се прилагат законите; „не“ на шуробаджанащината
– да се предприемат мерки за бездомните животни
– лекарите да се отнасят адекватно към пациентите при оказване на първа медицинска помощ
– да се подобри качеството на обслужване в сферата на услугите
– да се подобрят условията на труд във фирмите и отношението на работодателите
– да се подобри качеството на хранене на работното място
– безплатно да бъде предварителното обучение при наемане на кадри
– да се извърши реформа в средното образование; „не” на купуването на дипломи.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*