Новини, Политика, Шарен свят

Какво се предвижда за благоустрояване в града и селата

През тази година ще продължи благоустрояването на пространствата около жилищните блокове в кварталите на Самоков. Край бл. 35 в „Самоково“ ще бъде изграден детски кът. Паркинги, алеи, кътове за отдих и детски кът се изграждат около блокове 20, 21 и 22 в квартала. Ще се благоустрои и пространството, включително с паркинги, около блокове 42, 24, 27, 28, 29 и 30.
Ще бъде завършен тротоарът на ул. „Константин Фотинов”, ще се обновят и тротоари на улиците „Софроний Врачански”, „Проф. Васил Захариев”, бул. „България”. Ще се благоустроят участъци в кв. „Боричо” и в кв. „Възраждане” – от ул. „Ихтиманско шосе” до ул. „Христо Максимов”. Нови тротоари ще се направят на улици в кв. „Герена”, на които през миналата година е изградена ВиК системата. Тротоар ще се изгради и на новата улица в квартала над Спортното училище.
През 2022 г. се предвижда да се изготви проект за тротоарите на ул. „Житна чаршия” и за тротоари в Широки дол и Продановци. Ще се проектира и нов тротоар между Маджаре и Говедарци – двете села вече почти са се слели.
Също през тази година ще се осъществят проекти за обновяване на площадите в Марица, Маджаре и Райово. По проект ще бъде изграден и малък парк в Доспей махала на Говедарци. В това най-голямо село в общината предстои и основен ремонт на кметството, което ще се премести в друга сграда. В друга сграда ще бъде преместено и кметството на Мала църква, където също ще се извърши основен ремонт. Планиран е ремонт и на сградата на кметството в Клисура. В обновената градинка в центъра на Поповяне пък ще се изгради детски кът.
През тази година, по информация от Общината, ще бъдат изготвени проекти за изграждане на велоалея към Доспей, както и за обновяване на Крайречната зона между Горния и Долния мост. Както заяви кметът Владимир Георгиев, ще бъде възложен и проект за цялостно благоустрояване на Общинския пазар.

Leave a Reply