Култура, Новини, Статии, коментари, Читателски

Как бе спасена “Майка” на Максим Горки

Спомен

Напечатана беше книгата на Максим Горки – „Майка”. Литературната творба на Горки е с международно значение и е ценена високо.
Какво се случи у нас, в Самоков, след нейното отпечатване? Донесена беше вкъщи в чувал след отпечатването й от непознати хора и предадена на майка ми Райна, по мъж Мицеева. Майка ми я внеса в коридора и пресният печат изпълни целия дом с миризма. Леля ми Елена, която беше дошла тогава от София и като знаеше, че у нас непрекъснато идва полицията да търси оръжие, нареди на майка ми да занесе книгата в Долната махала, в къщата до река Боклуджа и над шосето за Ихтиман.
Майка ми взе със себе си брат ми Гошо. Къщата в Долната махала беше по-голяма – имаше 2 яхъра и 2 тлукани. Майка ми скри чувала в празната свинска кочина. За беда я забелязали съседите и се чудели какво крие там. Съседите имат син – военен и му казват какво са видели. Той съобщава на полицията, която веднага се отзовава на сигнала, взимат чувала с книгата и арестуват майка ми и брат ми Гошо, още непълнолетен. По това време полицията е пълна с арестанти и оставят майка ми и брат ми в помещението за сено (за конете). Брат ми едва не полудя от страх тогава.
Леля ми Елена Кръстева отиде в Пешеви. Единият от тази известна самоковска фамилия беше адвокат – Иван Пешев. Той като разбра, че става дума за книгата „Майка” на Максим Горки, веднага отиде при началника на полицията и го помоли да освободи арестантите. След това каза на началника: „Знаеш ли? Тази книга има много кандидати и аз искам да я имам – тя е световноизвестна. Има абонати и в България – за интелигентни хора е, а ти арестуваш разпространителите.”
Иван Пешев не беше член на БКП, а беше честен човек и добър адвокат.
Това пиша сега, а съм го писала в тетрадките ми от младите ми години. Сега, когато съм в родния Самоков, градът ми припомни много неща, много спомени за миналото – за мои съвременници и интерeсни събития.

Цветана Мицеева-Кършовска

Leave a Reply