Новини, Политика

Как гласуваха съветниците по предложението за промени в “Борико 2007” АД

От сдружение “Самоковци за Самоков” предоставиха данни за поименното гласуване от общинските съветници на предложението всички акции на фирма “Ел Ем Импекс” в дружеството с общинско участие “Борико 2007” АД да се прехвърлят на “Лендитур” ЕООД. “Ел Ем Импекс” сега държи 75 % от капитала на дружеството. Останалите 25 % са на другия акционер – Общината.
“За” предложението на сесията на Общинския съвет на 13 септември са гласували 14 съветника: Алексанъдър Боев, Ангел Николов, Ангел Радков, Антон Томов, Бисерка Васева, Валентин Милушев, Васил Стоянов, Венета Галева, Гиргина Рангочева, Ирена Коцева, Мартин Мартинов, Мая Христева, Николинка Баранска и Стойчо Гълъбов.
“Против” предложението или “въздържал се” са били 13 местни депутати: Александър Методиев, Венцислава Шопова, Данаил Попов, Димитър Панев, Ивалина Трендафилова, Николай Николов, Пламен Ангелов, Розелина Вълкова, Райко Масларски, Светлана Атанасова, Силвия Стойчева, Стоян Пашов и Христо Ярловски.
Предложението не е прието и решение по въпроса няма заради липсата на един глас /при подобно гласуване е необходимо мнозинство от 15 души в 29-членния местен парламент/.
От заседанието тогава са отсъствали съветниците Емил Николов и Петър Георгиев.
Фирмата “Ел Ем Импекс” е на Христо Ковачки. Дружеството “Борико” бе създадено преди 5 години за изграждане на спортно-туристически комплекс в м. Боричо и за реализиране на други проекти в Боровец и Самоков.

Leave a Reply