Новини, Политика

Как да гласуваме, ако нямаме лична карта

Полицията ще съдейства на граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да гласуват в неделя, на 12 май. Създадена е организация гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.
На граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност или лична карта с изтекъл срок на валидност.
При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден в петък, на 10 май, по искане на гражданите ще им бъде издавано удостоверение, с което да гласуват. За издаване на удостоверението гражданите лично трябва да подадат искане до 11 май, събота, от 8.30 до 17.30 ч. или на самия 12 май от 8.00 ч. до 17.00 ч.
Удостоверенията се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя.
В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден – 12 май, неделя.

Leave a Reply