Как да храним здравословно децата, за да не затлъстяват

Регионалната здравна инспекция в Софийска област работи по проект „Здравословно хранене и превенция на наднорменото тегло и затлъстяването на деца от детска градина „Радост“ – гр. Елин Пелин в предучилищна възраст”. Дейността се върши в сътрудничество с педагозите, кухненския персонал и родителите на децата.
Една от целите е получените в резултат на осъществяване на проекта добри практики да се разпространят и в други детски градини в областта.
В процеса на работата се използват видеопрезентации, атрактивни и адаптирани дигитални и мултимедийни материали, магнитни дъски за здравословно меню, немския интернет-модул „Tiеger-kids“ /Деца-тигърчета/, приложен в 70 % от детските градинив в Германия, видеопрезентацията на английския фотограф Кар Варнер „Здравословни храни“, придобила популярност и утвърдена в рамките на Европейския съюз.
Реализирането на проекта ще завърши с практически упражнения по здравословно готвене във връзка с Европейския празник на здравословното хранене и готвене с деца, който ще се отбележи на 8 ноември т. г. Предвижда се децата да приготвят традиционни български ястия и напитки.
Създаването на здравословен модел на хранене, съчетан с подходящ двигателен режим чрез изграждане на правилни навици и умения сред подрастващите, е един от приоритетите на Европейския клон на Световната здравна организация и националната здравна политика. Уточняването на наднорменото тегло в детска и юношеска възраст има значение за прогнозата по отношение наличието на затлъстяване в зряла възраст. Доказана е връзката между свръхтеглото, затлъстяването, намалената физическа активност и преждевременната смъртност. Борбата срещу тези явления е основна задача съобразно Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести /2021-2025 г./.
Децата имат вкусови и динамични предпочитания, които ако родителите могат да възпитават в подходяща среда извън детската градина в полза на тяхното здраве и правилно развитие, гарантират постигането на добри резултати. Необходимо е обаче и развиване на критичното мислене, на инициативността. По данни на Световната здравна организация към 2030 г. се очаква около една трета от децата на Земята да страдат от затлъстяване. Това налага още сега предприемането на спешни мерки.
Ключът към здравословното хранене се крие в начина на балансиране на количеството на всяка от хранителните групи от продуктовия набор, от витамини, минерали и течности в ежедневневния ни режим, така че да се чувстваме здрави и изпълнени с енергия. Шест са в това отношение ефективните ключови думи: информиране, възпитаване, образоване, насърчаване, мотивиране и стимулиране. Те трябва да съпътстват здравословния начин на жовит на човека от детските му години до т. нар. трета възраст.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*