Новини, Политика

Как работи новата общинска управа?

По-добре от предишната, отговарят 34 % /31 души/ от участниците в анкетата под надслов „Как работи новата общинска управа?” на сайта на „Приятел”.
Интересно е, че не малка част от отговорилите – 29 % /26 човека/ са на точно противоположното мнение – по-зле от предишната.
За една четвърт от анкетираните /24 %, 22 души/ няма разлика в управлението на общината независимо от промените в екипите.
13 % /11 човека/ от взелите участие в допитването пък са декларирали, че не могат точно да преценят.
В анкетата са участвали общо 86 души.

Leave a Reply