Новини, Образование

Как се кандидатства за училище след 7 клас

Ролята на приемни изпити по български език и математика след 7 клас играят матурите, които се проведоха на 20 и 22 май. Резултатите от тестовете ще бъдат обявени до 3 юни в училището, в което се обучава съответният ученик.
След получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен 7 клас се подава заявление /по образец/ в училището-гнездо /което за Самоков е ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”/ за участие в първия етап на класирането. Срокът е от 16 до 19 юни. Училищата, за които се кандидатства /по профили, професии и специалности/, се подреждат съобразно желанията на кандидата.
Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първия етап, трябва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап от класирането в срок от 26 до 30 юни. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира при втория етап на по-предно място. Ако няма възможност за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако е минал по-напред, трябва да се запише в приемащото училище в срок от 6 до 8 юли.
За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в третия етап на класирането – от 10 до 14 юли. За тази цел трябва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в третия етап, е необходимо да изтегли документите си.
След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища в срок до 28 юли.
Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран.

Leave a Reply