Новини, Политика

Как се попълват бюлетините

В местните избори на 27 октомври ще с гласуваме с бюлетина за кмет на общината и с бюлетина за общински съветници. В 11 по-големи села в района ще се избират и кметове на кметства, в останалите населени места след вота ще бъдат назначени кметски наместници.
Всяка бюлетина е отпечатана на бяла и непрозрачна хартия. В бюлетината са вписани наименованията на всички партии, коалиции, местни коалиции с регистрирали кандидати, както и имената на независимите кандидати; има и квадратче „Не подкрепям никого”.
В бюлетината за общински съветници в дясната страна са очертани толкова кръгчета, колкото е максималният брой на кандидатите от една кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция и съдържат трицифрения номер на кандидатите от съответната листа.
За общински съветници гласувате, като в квадратчето с номера на избраната от вас партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат поставите знак Х или V.
Ако сте гласували за партия, коалиция или местна коалиция, можете да дадете предпочитанието си за конкретен кандидат, като поставите знак Х или V в кръгчето с неговия трицифрен номер. Номерът и името на кандидата, на когото искате да дадете предпочитанието си, ще откриете в списъка пред избирателната секция или в кабината за гласуване.
За кмет на общината гласувате, като в квадратчето с номера пред имената на избрания от вас кандидат поставите знак Х или V.
Ако не желаете да подкрепите нито един кандидат на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, в бюлетината за съответния вид избор можете да поставите знак Х или V в квадратчето с надпис „Не подкрепям никого”.
Всички знаци се поставят само с химикал, пишещ със син цвят.

Leave a Reply