Новини, Политика

Как се прави бюджет в условията на криза

На този сложен въпрос се мъчат да отговорят участниците в започналите обсъждания на проекта за общински бюджет за тази година.
Важен проблем е издръжката на детските градини, особено в условията на задължително предучилищно обучение на 5-годишните. Средствата за храна по предварителни разчети възлизат на 469 хил. лв. при цена от 3,90 лв. дневно на дете. Възможно е обаче тази сума да нарасне във връзка с изпълнението на новата обществена поръчка за доставка на храна, която трябва да бъде съобразена с наредбата за здравословно хранене.
Към 192 хил. лв. са предвидени за вода и горива. Ще се извършват и ремонти общо за 53 хил. лв., като ударението се постави върху най-спешните.
Важна задача е и да се облагородят дворовете на детските заведения, да се подменят уредите в тях. Във връзка с това ще се огледат отделните площадки и ще бъдат направени съответни предложения.
Има опасност детските заведения да не могат да приемат всички желаещи. Навсякъде се чувства нуждата от повече помещения за обособяване на нови групи. В това отношение се разчита и на евентуалното използване на сградата на бившето училище “Никола Драмалиев”, стига собствеността там да се преобразува от държавна в общинска. Възможно е да се преразгледа и размерът на таксата, която сега е 40 лв. на дете на месец.
Има вече и нормативно изискване бюджетите и отчетите за изпълнението им на всяка детска градина да се публикуват. Стана ясно, че това ще бъде направено на сайта на Общината.
Междувременно на дискусията за проектобюджета в социалната сфера бе изяснено, че за работата на Домашния социален патронаж през годината са необходими поне 280 хил. лв. Патронажът осигурява храна средно на около 200 души месечно. Към 114 хил. са очакваните приходи. Във връзка с това не е изключено да се обсъди въпросът за евентуално покачване на таксите. Патронажът има нужда и от подмяна на дограма, осигуряване на компютър и др.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция, който предоставя социални услуги на 40 деца и възрастни, е реализирал през м. г. 18 хил. лв. икономии. Проектобюджетът за тази година възлиза на 111 хил. Има идея да се съфинансира проект към социалното министерство. Според запознати е необходимо да се увеличат заплатите на някои от специалистите. Припомнена бе и идеята за обособяване на Дневен център за деца с увреждания. Планира се през годината в центъра да се подменят отоплителната инсталация и дограмата.
Домът за стари хора в Самоков е реализирал икономии и преходният остатък в случая е около 100 хил. лв. Пректобюджетът за 2012 г. на дома е на стойност 743 хил. лв. Необходимо е да се закупят компютри, миялна машина, легла. От финансова помощ се нуждае Домът за стари хора в Ковачевци. С помощта на ръководството на дома там ще се търсят варианти за ограничаване на разходите.
Предвиденият бюджет за програмите по временна заетост пък възлиза на 94 бона.

Leave a Reply