Новини, Шарен свят

Как става преминаването през пунктовете в областните градове

Със заповед от 26 март министърът на здравеопазването Кирил Ананиев облекчи преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните градове. София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и останалите областни центрове можете да посетите заради:
– полагане на труд в съответното населено място
– здравословни причини на пътуващия или на негови близки
– завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес
– необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия
– необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки
Обстоятелствата за преминаването през пункта се удостоверяват със:
– служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта
– медицински документ
– документ за самоличност
– декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването
След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, с предимство през пунктовете се пропускат служители:
– на хранителни вериги и аптеки
– осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства
– в стратегически обекти
– на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества
– извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности
Мерките ще бъдат в сила до изричната им отмяна.

Leave a Reply