Новини, Шарен свят

Как ще се развива Самоков?

На този въпрос се опита да даде отговор общественото обсъждане на т. нар. интегриран план за възстановяване и развитие на града ни, състояло се на 8 април. Гражданите бяха малко, но почти всички участваха активно в разискванията. Изказаха се Ангел Маринов, Бойко Джакерски, Бойчо Стамболийски, Васил Зашкев, инж. Михаил Янков, инж. Петър Чарийски, Росица Тренкова, Светослав Алексиев и др.
Откроени бяха според присъстващите най-големите проблеми на Самоков: западналата като цяло икономика и свързаните с това безработица и нисък стандарт на живот; не доброто качество на благоустройствените работи; стара водопроводна мрежа и голяма загуба на вода; липса на зелени зони в самия град; недостатъчна чистота; трудности с интегрирането на ромското население.
Дадени бяха предложения за разширяване на музея, като се построи евентуално в съседство със сегашната и нова сграда, за издигане на паметници на проф. Васил Стоин и на самоковските опълченци, за възстановяване на лифта на Боричо и др.
От името на екипа на ДЗЗД „План Самоков 2020 г.” Велислава Джамбазка представи свършената досега работа. Чрез анкета и проучване екипът е установил, че съществуват още нерешени въпроси, свързани с трудности с отоплението, липсата на инвестиции, лошото състояние на пътища и улици, неизползвания потенциал на Искъра, недостъпната среда за хората в неравностойно положение и др.
Кметът Владимир Георгиев и В. Джамбазка отговориха на поставените въпроси. Пояснения направи и главният архитект на Общината арх. Надежда Клинчева, която е и ръководител на екипа.
Съобщено бе, че всички материали, свързани с изработването на плана, се качват на сайтовете на Общината и на екипа. Предложения могат да се правят и занапред. Нова среща за обсъждане на разработката ще се състои вероятно в края на май, а цялостната работа трябва да приключи през август т. г. След това планът ще бъде обсъден в Общинския съвет и от междуведомствена група към правителството.
И заместник-кметовете Сия Шехтанова и Васил Сайменов участваха в срещата на 8 април.

Тодор Попов

Leave a Reply