Крими, Новини, Шарен свят

Кампания срещу трафика на хора

От понеделник, 14 октомври, започна петдневна информационна кампания, посветена на 18 октомври – Еропейския ден за борба с трафика на хора.
Във връзка с това сред ученици от ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” и СОУ „Отец Паисий” ще бъдат разпространени брошури, а пред ученици от ОУ „Васил Левски” в Ярлово ще бъде представена презентация.
Във вторник, на 15 октомври, от 13 ч. в залата на втория етаж в сградата на Общината ще се състои и среща с председателката на комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт при Общинския съвет Гиргина Рангочева за представяне на изработения по време на общинската работна среща план за съвместна работа за превенция на трафика на хора. На срещата ще се коментират и бъдещи общи инициативи.
Трудовите посредници на Бюрото по труда ще разпространяват междувременно сред безработните листовки с информация за заминаващите на работа в чужбина. Брошури ще бъдат поставени и на информационните табла на Бюрото по труда и на дирекция „Социално подпомагане”.
Кампанията се осъществява със съдействието на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, фондация „Социален консултативен център”, сдружение “Партньори – Самоков”, Общината и др.

Leave a Reply