Новини, Шарен свят

Канализацията в района на Легето ще се подмени

Снимка: архив

Предстои да се обнови канализацията в района на Легето – от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” по ул. „Христо Смирненски” и след това по ул. „Захари Хаджигюров” до Боклуджа /бул. „България”/. Ще бъдат изградени, както обясниха специалисти, 226 метра от главен колектор 2, както и 185 м отливен канал. След това ще бъде възстановена и асфалтовата настилка по съответните улици в района.
Необходимите средства – 420 хил. лв., са отпуснати от правителството с постановление въз основа на искане на Общината, отправено още през лятото на 2018 г.
Известно е, че живеещите в този квартал пострадаха много при последното голямо наводнение. Многобройни са и жалбите на съграждани, чиито мазета и приземни етажи там и преди, и сега често се наводняват при по-силни дъждове. Подобни сигнали е публкувал през минали години и нашият вестик.
На пресконференция на 9 януари кметът Владимир Георгиев, директорката на дирекция в Общината инж. Красимира Костадинова и гл. архитект арх. Надежда Клинчева дадоха пояснения за предстоящата дейност. Изтъкнато бе, че за практическата работа има изготвен проект. Предстоят съгласувания с „ВиК” и подготовката на допълнителни конкретни проекти. Георгиев допълни, че при всички случаи работата ще започне през тази година. Ще бъде изградена и ревизионна шахта, като отходните и дъждовните води ще се разделят.

Leave a Reply