Новини, Шарен свят

Кандидатстваме за саниране на 6 блока и Пожарната

От Общна Самоков са подали всички проекти за кандидатстване по мярка „Енергийна ефективност в периферните райони – 3” на Оперативна програма „Региони в растеж /2014-2020/”.
Както „Приятел” вече информира, на сесията си на 14 април Общинският съвет даде съгласие разработките да бъдат предадени за одобрение.
В трите проекта Общината е включила блокове 10, 14, 18, 27 и 36 в кв. „Самоково” и бл. 14 в кв. „Възраждане”, както и сградата на Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението /Пожарната/.
Разгледана е била предварително и възможноста за обновяване на сградата на съда и общежитието към Спортното училище, но в крайна сметка е решено предимство да се даде на частните проекти. Предвижда се съответните сгради да се санират, да се подменят дограмата и покривните им конструкции и пр. Обследването трябва да покаже, че след внедряване на мерките за енергийна ефективност ще се постигне минимум 60 % спестяване на енергия.
Комисия от Общината е разгледала подготвените от етажните собствености проекти и е изготвен списък съобразно обявените критерии. В случая самите собственици са били задължени да направят техническите проекти и енергийните обследвания. По принцип най-напред се класират сградите с най-много самостоятелни обекти.
Министерството на регоналното развитие и благоустройството е обнародвало съответната методология. Много важен е техническия проект, в който се посочват конкретно количествено-стойностните сметки.

Leave a Reply