Новини, Шарен свят

Карти на землищата в общината ще се изработят

По предложение на общинския съветник Данаил Попов /БСП/ местният парламент реши да се изготвят карти на всички землища в Самоковска община. Целта е да се подпомогне изпълнението на различните дейности и специално работата в горските територии, свързана с ползването на дървесина и дървесни горски продукти.
По въпроса за ползването на дървесина от гори, собственост на Общината, и на дървесни горски продукти от тях, сесията на 21 ноември обсъди предложенията на кмета Владимир Георгиев и на съответната комисия. Накрая по искане на Валентин Милушев /ГЕРБ/ разискванията и вземането на решение бяха отложени за следващото заседание на Общинския съвет.

Leave a Reply