Новини, Шарен свят

Картофохранилище ще се изгражда

Картофохранилище край Рельово ще се изгражда. По този повод Общината е обявила конкурс за продажба на нива с площ 13,2 дка. Минималната цена е 10 534 лв. без ДДС. Кандидатите трябва да са регистрирани картофопроизводители, да вложат поне 30 хил. лв. инвестиции, да открият най-малко три работни места и да построят обекта за не повече от година и половина. При разглеждане на офертите най-голямо внимание ще се обръща на предложената цена, а след това на обема на инвестициите и на предвидените за откриване работни места. Оферти се приемат до 18 ноември.

Leave a Reply