Култура, Новини, Шарен свят

Клуб на ветераните-строители в Самоков ще се учреди

Под егидата на ръководството на Камарата на строителите в България в София на 29 март се учреди Национален клуб на ветераните-строители.
В приетия от учредителното събрание правилник са определени основните цели и дейности на клуба: поддържане на активността на членовете и тяхната информираност по проблемите на съвременното строителство, проектирането и строителната наука; подпомагане на дейността на Камарата на строителите; отбелязване и честване на рождени дни и кръгли годишнини на членовете; организиране и провеждане на срещи с изтъкнати строители, с ръководството на камарата, с представители на изпълнителната власт и на общинските власти по места; подпомагане на строителните фирми – членове на Камарата на строителите, по проблемите на строителството, проектирането и строителната наука.
Правилникът регламентира членството в клуба, правата и задълженията на органите за управление и на членовете на клуба, размера на годишния членски внос, който е символичен.
Учредителното събрание избра органите за управление на клуба, председателя и членовете на Управителния съвет.
По инициатива и покана от инж. Красимир Милушев, член на Управителния съвет на областната структура на Камарата на строителите, в работата на общото събрание за учредяване на националния клуб на ветераните-строители участва и представител от Самоковска община – Димитър Йончев.
В ход е вече организация и дейност за учредяване в близко бъдеще и самоковска структура към Националния клуб на ветераните-строители.

Димитър Йончев

Leave a Reply