Новини, Шарен свят

Клуб на строителите-ветерани бе учреден

Учредителите

Строителите-ветерани от Самоков вече имат свой клуб. Новото регионално звено бе създадено на 5 юли в „Тихия кът” в присъствието на около 30 строителни инженери, специалисти, архитекти, ръководители, инвеститори, майстори, обществени деятели, кмета Владимир Георгиев и гости от столицата.
За председател на клуба бе избран Димитър Йончев. Зам.-председател и секретар стана Захари Райнов, а член на ръководството – Филина Владимирова.
Клубът ще има за задача да информира членовете си за новости в строителството, да активизира тяхната дейност в помощ на Камарата на строителите, да организира срещи с известни строители и др.
„Прекланям се пред изграденото от вас. Това, което вие сте построили, ние сега едва поддържаме”, заяви в сърдечното си приветствие към присъстващите градоначалникът Георгиев.
Учредителите бяха поздравени от името на председателя на Националния клуб на строителите-ветерани Павел Боянов от заместник-председателите на клуба Виктор Шарков и Иван Стоянов, както и от ръководителя на Облстното представителство на Камарата на строителите Николай Станков. Сред гостите бе и Васил Милтенов, член на Управителния съвет на Националния клуб и отговарящ за Софийска област.
Стана ясно, че клубът в Самоков е първият регионален /общински/ клуб в страната. Самият Национален клуб на строителите-ветерани е учреден на 29 март т. г. в София, като сред учредителите тогава е бил като представител от нашия град Д. Йончев.
Г-н Йончев, Захари Райнов и ръководителят на фирма „Красстрой” Красимир Милушев, член на Управителния съвет на Софийското представителство на Камарата на строителите, са били членове на инициативния комитет, организирал основаването на самоковския клуб.
В словото си в началото Димитър Йончев изтъкна приноса на ветераните за огромното строителство в града и района през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век. Подчертано бе, че много самоковски строители са се представили успешно и в чужбина през 90-те години – в Русия, Украйна, Германия.
Кр. Милушев пък цитира Пеньо Пенев: „Потомци, вий едва ли ще узнаете, когато се наливаха основите, какъв живот живяхме ний!…”
Със съдействието на Камарата на строителите самоковските учредители се почерпиха за здраве и успех на начинанието.
Членовете на новия клуб ще се събират всеки петък от 10 ч. в заведението „Тихия кът”, южно от ДНА. За делова дейност ще се ползва и близкият офис на „Красстрой” на ул. „Хан Кубрат” 3. По време на първите сбирки ще се обсъдят и конкретните задачи на самия клуб.

Тодор Попов

Димитър Йончев

1 Comment

  1. Честито

Leave a Reply