Други, Новини, Спорт

Клуб по аеробна гимнастика „Самоков” предлага „Спорт за децата в свободното време”

От март клубът по спортна аеробна гимнастика „Самоков” стартира изпълнението на програма „Спорт за децата в свободното време”.
Работата ще продължи 9 месеца.
Основната цел на проекта е да се създадат условия за участие на деца в безплатни занимания по аеробика, като се формират у младите хора навици за системни занимания, мотивация за развитие в тази сфера и траен интерес към спорта.
Партньор при изпълнението на проекта е СУ „Отец Паисий”. Общо 30 деца в две групи ще имат два пъти в седмицата 60-минутни занимания, които ще се водят от специалист. Предвидено е да се закупят и спортни пособия.
Планира се след изпълнението на проекта участниците да са придобили първоначални умения по аеробика, да са повишили своята дееспособност и да култивирали и усъвършенствали качества у себе си като толерантност, солидарност, лидерски умения и др. Проектът ще помогне да се открият и талантливи млади спортисти.
Дейността ще се развива въз основа на договор /№ СДСВ 36-00-191/ от 27 февруари 2018 г. с Министерството на младежта и спорта.

Leave a Reply