Новини, Шарен свят

Кметовете в общината обсъдиха важни проблеми

На среща на общинското ръководство с кметовете на села от района, състояла се на 24 януари, кметът Владимир Георгиев информира, че за асфалтиране на улици по селата през т. г. са предвидени над 1 млн. лв., а за т. нар. дребномащабни мерки – 250 хил. лв.
Заделени са средства за подмяна на водопроводи, като необходимите части ще бъдат закупувани от Общината. Има проектна готовност за изграждане на водопроводи в Райово, Продановци и Широки дол. Готов е и идейният проект за Искровете, който включва изграждане на колектор до пречиствателната станция в Самоков. В много села проблем е качеството на питейната вода.
От местните кметове се изисква да следят броя и състоянието на контейнерите и да съставят актове за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Проблем за изграждане на канализация по селата е, че според европейските програми съответното село трябва да има пречиствателна станция. На срещата бе обсъдено и състоянието на речните корита.
Уличното осветление е подменено във всички села. В 9 от тях е изградено и видеонаблюдение. През т. г. видеокамери ще бъдат монтирани и в други населени места.

Leave a Reply