Новини, Политика

Кметовете на села с нови отговорности

Белчин

Работна среща с участието на ръководители на общината и кметовете и кметските наместници на села от района се състоя в Самоков на 5 юли.
Зам.-кметът Васил Сайменов информира, че предстои да се подпише споразумение за назначения по оперативна програма “Развитие”. От селата общо 67 души са завършили курсовете и се очаква да започнат работа. За съжаление от пет села не е имало хора, изпратени да се обучават. Сайменов напомни, че хората ще бъдат назначени на 8-часов работен ден и че трябва стриктно да се контролира работата им, включително от местните кметове.
“Издадена е заповед на кмета на общината за нерегламентираните сметища. Те трябва да се регистрират, да се контролират и да се сигнализира за тях, за да може фирмата, отговаряща за почистването им, да си свърши навреме работата”, заяви зам.-кметът Радослав Стойчев, като същевременно предупреди, че трябва да се следи да не се създават нови подобни сметища.
Стойчев отговори и на въпроси, свързани с охраната на селските имоти, добиването на дърва за отопление на населението, събирането на строителните отпадъци, изораването на пояси за предпазване от пожари, ползването на интернет услуги и необходимостта фирмата-доставчик да се съобразява с новите изисквания за интернет връзките. Зам.-кметът призова колегите си от селата да се обръщат винаги към общинската администрация, ако има някакви неясноти, за да може да се осигури качествено обслужване на гражданите.
Директорката на дирекция “Финансово-стопански дейности” Сия Шехтанова напомни, че трябва да се спазва решението на Общинския съвет да не се издават документи, ако съответното лице има задължения към Общината. Шехтанова изиска още фактурите да се отчитат навреме и по-подробно да се описва къде какво е свършено. Тя внесе и пояснения по въпроса за годишните отпуски на кметовете и заместването им през това време.
За особеностите при издаването и подписването на протоколи и другите необходими документи за земеделските земи пък говори Юри Бодуров, началник на отдел “Регулация и кадастър”. Колежката му от “Деловодство и ЕСГРАОН” Полина Чангърова обясни на кметовете измененията в Закона за гражданската регистрация. Главният юрисконсулт Ангелина Вангелова пък, която ръководеше срещата, предупреди, че излезлите от употреба печати в кметствата трябва да се опишат в протоколи и да се изземат. За някои от тях това бе свършено още веднага след съвещанието.

Евгения Попова

Leave a Reply