Кметовете обсъдиха проектобюджета

Кметът на Самоковска община Ангел Джоргов и кметовете на села в района разгледаха на работна среща проектобюджета на общината за 2024 г.
Поставени бяха проблеми, свързани с инвестициите в инфраструктура и благоустрояване, недостига на персонал за поддръжка на обществените пространства, доизграждане на видеонаблюдението, финансовото осигуряване на културните изяви.
Дадени бяха предложения за решаване на проблема с нерегламентираните сметища. Разисквани бяха варианти за увеличаване на броя на контейнерите по селата, поставяне на контейнери за зелени отпадъци, както и за определяне на места за депониране на строителни отпадъци, които периодично да се почистват.
Управниците на села от Искровете поискаха съдействие, за да се справят с безстопанствените животни, които унищожават земеделската продукция, а и създават предпоставки за катастрофи.
Ангел Джоргов заяви, че кметовете на селата имат пълната му подкрепа и че ще се търсят решения по всеки от поставените проблеми съобразно финансовите възможности.

Можете да харесате