Новини, Политика

Кметове на левицата обменят опит за предстоящите местни избори

Кметът Владимир Георгиев е участвал в двудневен семинар за обмяна на опит във връзка с предстоящите през есента местни избори. В семинара, проведен в Чифлик, Троянско, са взели участие повече от 60 кметове, издигнати или подкрепени от БСП.
Срещата е станала по инициатива на ръководството на партията. Обсъдена е темата за евентуалните коалиционни партньори. Разисквани са и насоките за стандарти при издигането на кандидати за кметове от левицата. Ударението се поставя върху работа в сферите на демографската и социалната политика, образованието, заетостта и доходите, подобряването на жизнената среда, развитието на културата, младежките дейности и спорта.
На пресконференция след срещата Вл. Георгиев е споделил добрите практики на Община Самоков в социалната сфера – поддържането и развитието на домовете за стари хора, клубовете на пенсионерите, Домашния социален патронаж и др.

Leave a Reply