Кметът Владимир Георгиев пред „Приятел”: “Променихме облика на града и селата”

– Защо решихте да се кандидатирате за втори мандат?
– „Благодаря на всички, които ме подкрепиха. Ще оправдая доверието, което ми гласуваха” – такива бяха думите ми към гражданите на Самоков преди 4 години и днес мога отново да застана пред тях с открито лице, уверен, че не съм ги подвел. Това е моето основание да се кандидатирам за втори мандат като кмет на община Самоков. Защото заложеното в моята програма не може да бъде изпълнено за един мандат, необходими са поне 8 години, за да може да се види реален резултат от работата на един управленец. И през 2011-а, и днес моята мисия винаги е била развитие на Самоков към по-добро… Модерна европейска община, по-чист и хубав град, по-уреден, в който да живеят децата ни – може би тогава това е звучало като поредното предизборно клише, но днес на практика може да се види всичко направено през мандата в тази насока.
– Какво влагате в понятието модерна община и мислите ли, че сте го изпълнил със съдържание?
– Модерната община е съвкупност от много неща. Моето виждане беше, че трябва средствата да се управляват по различен начин, да има контрол и оптимизиране на разходите и да променим статистиката по отношение на усвоените евро средства за реализация на различни проекти. За съжаление, при встъпването ми в длъжност оставаха само две години за кандидатстване в предишния програмен период. Нямахме проектна готовност и се наложи да действаме много усилено в тази насока за кратко време. Резултатът е налице – близо 30 млн. е външното финансиране за този мандат.
Заявих, че за целта са нужни млади, модерно мислещи хора – аз съм един от тях. Поколения самоковци израснаха без паркове, площадки, без приятни места за отдих и развлечения. Бяхме длъжници на нашите граждани, но в това отношение визията на града, а и на селата е напълно променена.
Поставихме си за цел да се подобрят уличната регулация, инфраструктурата, зелените площи, спортните терени и градинките, развитие да получат градските паркове – Лаго, Ридо, Туристическата градина.
Много са средствата, вложени в текущи ремонти и асфалтиране – между 1 млн. и 2 млн. лв. годишно. Същевременно продължава практиката Общината да дава пари за ремонти и по републиканската пътна мрежа. Диалогът с Агенция „Пътна инфраструктура” и Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постоянен, всички критични въпроси многократно са поставени, някои от тях са решени, други ще пренесем като проблем и в следващия мандат. За радост, след гражданските протести бе асфалтиран пътят за Мальовица, миналата година изцяло с нова настилка се сдобиха ул. „Софийско шосе” и бул. „Искър”.
Но изключително компрометирани остават основните входно-изходни пътни артерии: Самоков – Ихтиман, Самоков – Костенец и Самоков – Дупница, като за последния път три пъти се започва и прекратява процедурата. И към момента не е определен от държавата този път като приоритетен, което е много тревожно.
Със собствени сили се наложи да отстраним и проблема в участъка на изхода на града към Дупница, където се събираше вода, ставаха заледявания и се създаваха предпоставки за пътни произшествия. Изцяло нови улици са направени във ВИП квартала, в кв. „Самоково” и в много села: Рельово, Гуцал, Ковачевци, Ярлово, Долни Окол. Обособени са и нови паркоместа предвид нарастващия брой на превозните средства.
Във ВиК сектора ежегодно се влагат много средства. Работи се по съвместна програма с „ВиК” – Самоков, като Общината осигурява средствата за материали, а ремонтните дейности се извършват от работници на дружеството. По тази програма годишно се влагат между 500 хил. и 1 млн. лв. За 2015 г. предвидените средства са 700 хил. лв. Направени бяха постъпки за обособяване на общинско „ВиК” дружество, водени са съвместни разговори с Инициативния комитет за цената на питейната вода с регионалното министерство. Подкрепа има и от Общинския съвет. Но е ясно, че законовите разпоредби не работят в наша полза и независимо, че всички сме на една позиция, се оказваме в невъзможност за постигане на тази цел. Единственият шанс да кандидатстваме за финансиране на проекти в този сектор е да бъдем членове на Асоциацията по ВиК.
Поетапно се подменят водопроводи и канализация. До този момент това е направено в Белчин, Доспей, Бели Искър, Драгушиново. Прави се проектиране за Продановци, Райово, Широки дол, Искровете – Говедарци, Мала църква, Бели Искър. Няма село от общината, в което да не е правена подмяна на водопроводи в последните 4 години. Продължава практиката от предходния мандат всяко населено място да получава поне 50 хил. лв. годишно в зависимост от нуждите на жителите, поставени пред кмета на общината чрез местните кметове. Но в много села са вложени и допълнителни средства.
Нужни са повече отговорности на кметовете на селата и затова ме радва в новия изборен закон възможността хората и в най-малките населени места сами да избират своите кметове, а не да им бъдат назначавани наместници. Тук допълнително мога да отбележа, че вече всяко село е свързано с интернет, разполага с необходимата техника и сътрудници за улеснение на жителите, които могат вече на място да плащат данъците си, да получават различни справки и документи.
– Тук естествено идва и въпросът какво е направено, за да се подобри обслужването на гражданите в общинската администрация?
– Това е част от програмата по подобряване на обслужването в общинската администрация – подобряване на квалификацията на кадрите, въвеждане на нови програмни продукти и повече електронни услуги, работа на едно гише – без гражданите да затъват в бюрокрация и бумащина. Това доведе до скъсяване на сроковете и редица улеснения.
Преди 4 години обещах, че няма да има „метла” и че експертите трябва да имат възможност да работят спокойно, независимо, че на всеки 4 години се провеждат местни избори. Добрите специалисти трябва да не се притесняват, че ще загубят работата си, за да са ефективни. Мисля, че всички могат да потвърдят, че съм удържал това мое обещание. Наистина е обновена администрацията, има много млади хора. Но те имат възможността да се учат от опита на своите по-възрастни колеги. Защото не е лесно да се създаде един общинар. Но кадърните имат шанса сами да изкачат стълбицата на йерархията – не според политическа принадлежност или връзки, а благодарение на собствените си професионални качества, желание за развитие и амбиция да успеят. Не съм правил сериозни структурни промени, работих с двама заместници и смятам, че това се доказа като ефективна формула.
– Какво може да кажете по отношение на управлението на общинската собственост? Лесно е да се продава – вие по този път ли тръгнахте?
– В програмата не бяхме заложили продаване на общинска собственост и стигнахме до подобни действия единствено в случаите, когато частният инвеститорски интерес може да доведе до по-бързи и ефективни резултати, както и за обекти, които са заложени в програмата за управление още от предходния мандат. Продавахме парцели за ново строителство, жилища в общинския блок, терен за направата на голф игрище и др.
Но може да се каже, че основно работихме по задоволяване нуждите на населението с отдаване под наем на земеделски земи. Това даде възможност не само на земеделските производители да кандидатстват за субсидии, да разкриват работни места, но значително намали пустеещите земи в общината. Всяко решение първо минава през Общинския съвет, след което се провеждат търгове с явно наддаване.
– Определихте туризма като приоритетен за общината отрасъл. Какво направихте, за да не остане това само с пожелателен характер?
– Аз разглеждам този отрасъл в светлината на възможностите за развитие на нови видове туризъм – археологически, исторически, конферентен, културен. В подкрепа на това е развитието и реализацията на проектите в Белчин, Шишманово кале. Създадохме общинско предприятие „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”, под чиято „шапка” работи и Туристическият информационен център, който е връзката между Общината, представителите на туристическия бранш, неправителствени организации и туристите. Създаден беше Съвет на хотелиерите, с който сме в постоянна връзка и всички възникващи проблеми се решават оперативно, а не в навечерието на активния туристически сезон или в разгара му.
Много добра е връзката и с концесионера на пистите и съоръженията в Боровец – фирма „Бороспорт”. Реализирани бяха чудесни инициативи като „Научи се да караш ски”, която доведе всички деца от началния курс по пистите в курорта и отвори пътя им за възпитаване в любов към белите спортове. Като огромен успех можем да отчетем и договорката децата на Самоков безплатно да ползват съоръженията. Десетки милиони са инвестициите от концесионера в Боровец през последните години, но Общината все още остава длъжник, независимо че е направено много по отношение на ВиК, тротоари, велоалеи, пътеки, организация, охрана. Обогатена е лятната програма в курорта, провеждат се редица съвместни инициативи.
Като цяло можем да кажем, че община Самоков има богат културен и спортен календар. Естествено тук отчитам и ролята на спортните клубове, читалищата, Градския исторически музей, Художествената галерия, която е напълно обновена и с нова визия.
– Преди 4 години заявихте, че в някои отношения е нужно да имаме един по-агресивен кмет. Такъв ли бяхте?
– В някои отношения да. Ревизирахме участието на общината в различни фирми и дружества, но това по-скоро е за отчет на работата на Общинския съвет. Като успех обаче и като лична победа ще отчета действията ни по отношение на проекта „Супер Боровец” и участието ни в дружеството „Рила – Самоков 2004″АД. След сериозно проучване на цялата дейност на дружеството стигнахме до много тревожни разкрития, взетия заем от 7 млн., и бе поискана компенсация за общината в размер на 2 млн. евро. След водените сериозни преговори с представители на основния акционер – Държавния фонд на Оман, бе постигнато споразумение и очакваме тези средства да влязат в общинската хазна и да очакват новия кмет и новия общински съвет.
– Как в развитието на Самоков като целогодишна туристическа дестинация се вписва реализацията на проекта за регионален център за управление на отпадъците?
– Не можем да говорим за модерна европейска община и да продължаваме да изхвърляме отпадъците си на едно сметище, което е истинска екологична катастрофа. Затова аз като кмет и Общинският съвет застанахме зад реализацията на този проект. Не бях оптимист преди 4 години, че ще бъде осигурено финансирането предвид заведените дела, които естествено водят след себе си забавяне. С днешна дата проектът е факт, осигурени са 9 млн. евросредства за неговата реализация, строителството тече с бързи темпове при изключително сериозен контрол и това ще ни даде възможност в следващия програмен период да кандидатстваме за рекултивиране на старото сметище, като се изгради може би завод за преработка на отпадъците. Това бе и е единственото отговорно решение.
– Какво е направено по отношение на социалната политика и здравеопазването?
– Това е много обширна тема, но мога да кажа, че е водена активна социална политика през целия мандат. Няма промяна на данъци и такси. Дадени са много средства за детските градини, за ремонти и реорганизация на домовете за възрастни хора в Самоков и Ковачевци, за клубовете на пенсионера, които отворихме.
Разширихме значително палитрата на социалните услуги – вече са настанени децата, лишени от родителски грижи, в Центъра за настаняване от семеен тип, който построихме по проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Центърът за социална интеграция и рехабилитация на лица и деца с увреждания разшири целевата си група, подобрена бе материалната база, вече функционира и Социалният център в двора на училище „Петър Берон”. Продължиха да работят Социалната трапезария и Домашният социален патронаж.
По отношение на здравеопазването най-мащабният ни проект е за обновяване и модернизация на отделения в „МБАЛ-Самоков”, както и за закупуване на нова медицинска апаратура. Проектът вече е приключен, предстои официалното откриване. Успоредно с това много сериозни мерки бяха взети за подобряване на материалната база в бившата поликлиника – подмяна на дограма, пребоядисване, обновяване на санитарните възли, нови пейки за чакащите пациенти, указателни табели, подобряване на хигиената и т. н.
– За да просперира една община, трябва да има работеща икономика, инвестиции, работни места…
– Да, така е. Ролята на Общината не е да разкрива работни места. Въпреки това, както знаете, именно Самоков е носител на приза „Работодател на годината”. Тук не говорим само за работни места по различни програми и мерки за заетост, а имам предвид и разкритите места в хотел „Арена” например, в комплекса Цари мали град, в новооткрития въжен град в Туристическата градина и т. н.
Но за мен ролята на Общината е да създаде предпоставки за развитие на частния инвеститорски интерес. Това е целта на т. нар. инвестиционен профил на общината – с какви терени разполагаме, каква е съпътстващата инфраструктура, облекчаваме ли административното обслужване. Във връзка с това ще спомена цеха за палети, които предстои да заработи, както и голф игрището в Окол. Тук обаче идва следващият важен въпрос – разполагаме ли с необходимите кадри, за да отговорим на нуждите на бизнеса. Но това може би е тема за следващ наш разговор.
– А приоритетите ви за следващия мандат също ли са обект на бъдещ разговор?
– Има няколко стратегически документа – общоустройственият план на общината, интегрираният план за развитие, програмата за социалните дейности, за туризма. Те всички са изготвени след широки обществени обсъждания, отворени са за нови идеи, но са основата, върху която се набелязват всички приоритети в развитието на община Самоков. Едно мога да кажа с днешна дата – аз искам да запазя духа на Самоков!

Можете да харесате

1 Comment

Add yours
  1. 1
    Васил

    Ковачевци, Средна улица.. 3-та година няма кой да сложи 7-8 м2 асфалт след разкопки на ВиК. Мястото се превръща в черна дупка след всеки валеж..
    Какво става с кадастралните карти по селата.
    Благодаря!

+ Leave a Comment

*