Новини, Политика, Туризъм

Кметът Георгиев възрази срещу обхвата на новите защитени зони

Владимир Георгиев е излязъл с писмено възражение срещу обявените от Министерството на околната среда и водите през февруари предложения за нови защитени зони „Рила буфер” и „Ниска Рила”.
„Забраните, които ще бъдат приложени, ще доведат до сериозен икономически и инвестиционен застой в зоните”, предупреждава кметът на общината. Известно е, че зоните обхващат всички села в района на Искровете, както и землищата на Радуил, Доспей и Клисура. Ограниченията ще се отразят върху използването на частните имоти в тези участъци, би се ограничила значително и горскостопанската дейност.
В писмото се изразява надежда, че ще бъде направен сериозен анализ на предимствата и недостатъците, свързани с обявяването на новите зони, така че това да не пречи включително на работата в туристическата сфера. Недоумение буди обстоятелството, че част от „Рила буфер” попада в обхвата на плана за т. нар. Супер Боровец, който е получил благословията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Предлаганата мрежа на зоните обхваща огромна част – 60 % от територията на общината, и 70 % от горските територии – общинска собственост.
В документа Георгиев напомня, че ограничаването на горскостопанската дейност ще доведе до икономически загуби за общината и ще затрудни снабдяването на населението с дърва за отопление. Кметът настоява и експерти от екоминистерството да подготвят планове за управление на конкретните зони и места, в които стопанската дейност ще бъде ограничена.

Leave a Reply