Новини, Политика

Кметът Георгиев гостува с колеги на общини в Норвегия

Договаряне на конкретни области за сътрудничество, определяне на съвместни проекти и насърчаване на двустранните контакти между български и норвежки общини – на тези теми са били посветени работните срещи на делегация на Националното сдружение на общините в България, гостувала в скандинавската страна от 3 до 7 април.
Делегацията е била ръководена от председателя на сдружението и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов и в нея са били включени 25 кмета на общини, сред които и самоковският градоначалник Владимир Георгиев, изпълнителният директор на сдружението и експерти.
Състояли са се над 15 срещи с председателя на Управителния съвет, с регионални директори и специалисти от Норвежката асоциация на местните власти. Обсъдени са били идеи за проекти, които да бъдат осъществени съвместно чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014–2020 г.). Набелязаните области за сътрудничество са в сферите на местното икономическо развитие и борбата с бедността, енергийната ефективност, опазването на културно-историческото наследство и на околната среда. Домакините са споделили своя опит при използване на технологиите за обгрижване на хората с увреждания и възрастните. Споделен е бил опит и по отношение на взаимодействието между местната и централната власт. Гостите са разговаряли и с председателя на парламентарната комисия по местно самоуправление и публична администрация, както и с други и депутати от парламента на Норвегия.
До края на юни от Националното сдружение на общините ще продължат да преговарят с родните министерства на образованието и науката, на околната среда и водите, на енергетиката и на културата. Очаква се програмите да бъдат одобрени от страните – донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) до края на годината, а самите проекти да стартират през 2018 г.

Leave a Reply