Новини, Шарен свят

Кметът Георгиев иска да се удължи срокът за плащане на такса смет до 30 юни

Докладна записка с предложение за удължаване на срока за плащане на таксата за битови отпадъци – т. нар. такса смет, е внесъл на 31 март в Общинския съвет кметът Владимир Георгиев. Целта е да не бъдат притискани гражданите да се издължат с налога в сроковете, обявени преди въвеждане на извънредното положение.
Според закона, ако се плати налогът в пълен размер за годината до 30 април, се ползва 5 % отстъпка. Междувременно, както се знае, поради пандемията парламентът прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, който постанови удължаване на срока за ползване на отстъпка при плащане на данък сгради и данъка за автомобили до 30 юни. Кметът смята, че е логично на базата на това и заради утежнената икономическа обстановка, и срокът за ползване на отстъпка за такса битови отпадъци също да се удължи до 30 юни. Така ще се облекчат от една страна гражданите, а от друга ще се избегне струпването на много хора на касите в Общината по време на масовата борба с коронавируса през април. Предлага се още, ако изменението влезе в сила, то да е валидно само за тази година.
Междувременно общинската администрация продължава да работи. Само за 10 работни дни след въвеждане на извънредното положение на 13 март са обработени над 500 заявления, писма, преписки.
В Общината се приети инвестиционни предложения, искания за издаване на скици, както и проекти за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж” за саниране и смяна на дограмата на пет жилищни блока. Извършват се и обичайните административни услуги.
Все още малка част – по-малко от 10 % от документите, се подават по електронен път.

Leave a Reply