Здраве, Новини

Кметът и медиците са против обединяването на „Спешна помощ” с ЦСМП – София

„Във връзка с искане на д-р Петър Москов – министър на здравеопазването, относно обединение на ЦСМП – Софийска област и ЦСМП – София, заявявам, че съм категорично против административното обединение на двата центъра”, изтъква в свое становище, изпратено до областния управител Росица Иванова, кметът Владимир Георгиев.
Известно е, че Москов излезе наскоро с предложението, включено в проект за постановление, качен за обсъждане на сайта на министерството. Предложението бе подкрепено от шефа на столичния център за спешна медицинска помощ д-р Георги Гелев.
Почти навсякъде в областта обаче хората са против подобно обединяване.
В писмото си градоначалникът посочва, че предложението не е достатъчно икономически обосновано. Става въпрос за две различни структури като организация, административно обслужване и координация на дейността. „Свръхнатовареността на обединения център ще рефлектира отрицателно върху гражданите, а нивото на обслужване значително ще спадне”, смята Георгиев.
Отделно от това, както се знае, територията на общината ни е най-голямата в Софийска област. Много села са значително отдалечени от общинския център и това допълнително утежнява работата на „Спешна помощ”, още повече като се имат предвид ограничените ресурси от екипи и линейки. Работата се усложнява и заради обстоятелството, че трябва да се обслужват и курортите Боровец, Мальовица и Белчин бани, както и многото вилни зони в района, а и многобройните туристи, особено през зимата и лятото.
В писмото на кмета се предлага преди да се правят промени да се проучи натовареността на центровете по места и нуждата от оборудването им с нова техника. „Надали незначителните икономии ще компенсират неудобствата и хаоса, който ще настъпи”, подчертава Вл. Георгиев, имайки предвид евентуалното осъществяване на министерското предложение. Кметът обръща и внимание, че към приложения доклад не са направени финансови разчети.
В документа се добавя, че „създаването на една мега структура значително ще намали ефективността й, значително ще повиши натовареността й, което ще доведе до снижаване качеството на обслужване и сериозен риск за живота на много хора.”
Според Георгиев по-правилно е да има не централизация, а децентрализация, за да могат филиалите по места да са по-подвижни, експедитивни и качеството на обслужването да се повиши. В заключение градоначалникът призовава: „не концентрирайте усилията си в мотивация на администрацията, а в мотивация на екипите под формата на заплащане според натовареността, по-добра техника и модерно оборудвани линейки.”
Междувременно д-р Десислава Кателиева, председател на Националната асоциация на работещите в спешната помощ, също изрази притеснение от идеята за сливане на двата центъра. Тя заяви пред агенция „Фокус”, че колегите й са готови да започнат и протестна подписка.
Според д-р Кателиева идеята е недомислена. Въвеждането й би затруднило достъпа до спешна помощ на пациентите предимно от Софийска област, защото неминуемо екипите ще се изтеглят към София, особено при съществуващия недостиг на кадри. Шефката на асоциацията настоява вместо предвижданите промени да се приеме новият стандарт по спешна медицина, който вече е изготвен. Лекарката добавя, че преди да бъде качено на сайта на министерството, предложението не е обсъждано с асоциацията.
„Не е достатъчно само увеличението на заплати, за да се преодолее проблемът с кадровия дефицит”, отбелязва Д. Кателиева и допълва, че са необходими преди всичко по-добра организация на работа, ясни правила, добри комуникации и по-модерни и оборудвани санитарни коли. Другото, по думите й, означава „страшно много извънреден труд за сметка на здравето и психиката на колегите ни и изключително много нерви.”
„Редно е, когато има такива идеи, да се изслушат хората, които дават дежурства”, казва още в интервюто д-р Кателиева.
Предложението бе обсъдено и на извънредно заседание на Областния консултативен съвет по здравеопазване. Областният управител Росица Иванова информира, че 15 от 16-те кмета на общини в областта, които са изпратили становища, категорично не са съгласни с предлаганите промени. Кметовете смятат, че те ще доведат до занижаване на качеството на обслужване на населението.
Подобно е становището и на служителите от Центъра за спешна помощ в Софийска област, които подчертават, че в проекта за постановление липсва икономическа обосновка. Медиците изтъкват, че огромната територия на областта /с 22 общини/, многобройното население и отдалечеността на населените места няма да позволят осигуряването на своевременно и качествено обслужване при едно обединение, още повече, че подобни проблеми сега има и на територията на самата София.

Leave a Reply