Новини, Образование

Кметът прие ученическия президент на гимназията

Иван Тотев /вторият отдясно/ със своя екип

„Днес имам среща с двама президенти: единият – на гимназия „Константин Фотинов”, другият – на Република България на приема по случай Деня на българските общини”, каза в началото на срещата си с новоизбрания ученически президент на гимназията Иван Тотев кметът Владимир Георгиев.
На срещата, състояла се на 18 октомври в сградата на Общината, присъстваха и членовете на Ученическия съвет на гимназията, както и директорът на училището Кирил Славов.
Г-н Георгиев се поинтересува какви задачи си е поставил президентът, как Ученическият съвет организира работата си, какви инициативи предвижда. Гостите разказаха за избора на президент, за ентусиазма сред съучениците си, споделиха идеите си за извънкласни дейности, за подготовката за издаване на ученически вестник, разказаха и за инициативите си по случай предстоящия Ден на народните будители 1 ноември.
Директорът Славов изтъкна, че членовете на съвета са добри, инициативни ученици, и че на тях разчита за разнообразяване на дейността в гимназията.
Кметът подчерта, че Ученическият съвет е поел голяма отговорност и че членовете му трябва да са инициативни, да служат за пример, да са носители на новото и с това да помагат на съучениците си, на учителите, а и на своите родители. Градоначалникът изрази готовност за нови срещи и обеща да съдейства за подобряване на работата с учащите се. „Винаги ще имам предвид вашите бележки и предложения”, заключи Георгиев.

Евгения Попова

Leave a Reply