Новини, Политика

Кметът провери на място изпълнението на важни проекти

Проверка на работата по два от проектите, чиито първи копки бяха наскоро, организира общинското ръководство в понеделник, на 6 август. Участваха кметът Владимир Георгиев, зам.-кметовете Васил Сайменов и Радослав Стойчев, експерти, изготвили проектите, представители на местни медии.
Два месеца след официалното тържество в Доспей за работата и възникналите проблеми по канализацията и водопровода разказа Димитър Митев, отговарящ за ВиК обектите към „Инфраструктурно строителство” на „Главболгарстрой”.
За канализацията се полагат тръби с диаметър 315-400-500 мм, в зависимост от терена и водоснабдяването, а за водопровода – тръби с диаметър от 90 до 110 мм.
За изграждането на 3800 м канал и 9600 м водопровод са отпуснати по оперативна програма 7 млн. лв. Каналът отива в колектора и от там – в пречиствателната станция.
С осъществяването на проекта ще се реши от една страна големият проблем на селото, което вече ще има канализация и водопровод, а от друга – проблем и на „ВиК”, чиито загуби се очаква да се сведат до 10 % /сега били многократно по-големи/.
По проекта ще се наложат промени заради различия по действителното състояние на канализацията. В очакване на разрешението за промени строителите работят там, където няма изменения.
Естествено, много местни жители се интересуват как ще става свързването с водопровода. Около 500 са сградните отклонения засега. Навремето един парцел е имал по едно отклонение за канал и едно за водопровод. После обаче домакинствата се роят и на много места вече са нужни по две-три самостоятелни отклонения. Засега е решено така – ако даден имот е разделен на две и стопаните му имат две партиди към ”ВиК”, строителите ще пускат съответно по две отклонения за канала и водопровода. Ако се води на едно домакинство с една партида, няма законово основание да се пуснат две отклонения.
Проблем са и няколкото чешми в селото, от които пие добитъкът, както обясниха местни – “800 глави”. Тази вода никой не плаща, а от “ВиК” не искат да понасят повече такива загуби…
На проверката присъстваха инж. Пламен Ангелов, представител на фирма – подизпълнител на обекта, и кметът на селото Николай Гешев.

Оказа се, че на втория проверен обект – канализацията на Боклуджа в северната част на града ни, успоредно се работи на три места. Както каза и показа инж. Емил Николов, направените засега три бетонови корита предстои да се съединят.
В долния край, при моста на околовръстния път, с работата са заети 12 души, по средата работят още 18 човека, а при къщите в Седми квартал – още десетина. Общо в работата на обекта са заети около 60 души, заяви Николов. Общо са готови към 300 от всичко 960-те метра по течението на Боклуджа, които трябва да се канализират.
Обектът, както обясниха изпълнителите, ще бъде предаден за експлоатация до края на октомври.

Надка Вардарова

Leave a Reply