История, Култура, Новини

Книга за историята на рибовъдното стопанство

Бившият дългогодишен директор на държавното рибовъдно стопанство в Самоков Денчо Денчев издаде книга за историята на стопанството за периода от 1924 до 1984 г.
Авторът описва успехите и трудностите, през които е минало предприятието в продължение на години и десетилетия. Пресъздадени са важни моменти от развитието му, представени са дългогодишни работници и служители в това първо стопанство в града и страната, удостоено с най-високото звание по онова време – „Предприятие за ударен комунистически труд”.
Много снимки разнообразяват и допълват повествованието.
Авторът посвещава труда си на своите дъщери Румяна и Мариана и на внучката си Мария.
Денчо Денчев сега е зам.-председател на Общинския съвет на Съюза на ветераните от войните.
Книгата можете да намерите и в редакцията на „Приятел”. Цената е 4 лв.

Leave a Reply