История, Култура, Новини

Книга за Палакарията излезе

От печат излезе книгата на Георги Захов „Палакарията – земя кърмилница”. Новото произведение на известния самоковски краевед е не само голямо по обем /288 страници/, но и значимо по съдържание, задълбоченост на разработката и художествени похвати.
Със своя характерен, едновременно научен и популярен стил, Захов разказва за реката, дала името на голям район от Самоковската община, за Верила, Лакатишка Рила, Плана – планините, които обграждат долината на Палакария.
В книгата ще намерите много данни и разсъждения за историята и днешния ден на селата от региона – Ярлово, Ковачевци, Поповяне, Алино, Белчин, Рельово, Райово, Доспей, Продановци, Широки дол, както и за Клисура, Горни и Долни Окол, за останалите сега без жители Лисец и Яребковица.
Интересни са сведенията за възникването, имената и развитието на селищата, за разпространението на християнската религия, за поминъка, бита и обичаите на местните хора, за участието им във войните, за разгръщането на кооперативното движение, за училищата в селата и културния живот в тях, за демографските промени през изминалите векове, десетилетия и години. Висока стойност имат и разделите, посветени на манастирите в Плана планина. Снимки и карта-схема на района онагледяват и допълват разказаното.
Много от сведенията се публикуват за първи път и имат ценен приносен характер.
„Знаменателно е, че в днешното време на материален и морален недоимък се намират хора, които благоговеят пред родното и пред историческата истина и със сизифовски, бих казал, усилия, с едно постоянство, стигащо до стоицизъм, се стремят да съхранят запазеното, да открият още неизвестни факти, дори да отправят взор към неясното бъдеще. В този смисъл хора на перото като иначе невероятно скромния Георги Захов заслужават искреното възхищение и признание на обществото”, отбелязва в предговора, озаглавен „Един възрожденец от 21 век” редакторът Тодор Попов.
Книгата е дело на издателска къща „Приятел”, като за графичното оформление се е погрижила Надка Вардарова.
„Палакарията – земя кърмилница” можете да намерите в книжарницата на г-н Стойко Трифонов в пазара и в редакцията на в. „Приятел”.

х х х

Георги Захов е роден през 1936 г. в Шипочан. Завършил е Учителски институт в София и е работил като учител по български език и литература в родното си село и в Самоков. Автор е на много публикации в пресата, както и на книгите „Черквата „Успение Богородично” в с. Шипочан”, „Из едно гърло два гласа” /сборник с народни песни/, „ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” – летопис”, „Шумнатица и Шипочанския рид”.

Leave a Reply