Книга и изложба за Дебелянов в Сарафската къща

Невероятно изживяване имаха посетителите на литературната вечер, организирана на 25 ноември в Сарафската къща от Националния дарителски фонд „13 века България”, къщата-музей „Димчо Дебелянов” в Копривщица и институцията-домакин. И как не! През тази година /на 2 октомври/ се навърши един век от смъртта на поета. Преиздадена бе и книгата на нашия съгражданин Тихомир Геров „В казармата и на фронта с Димчо Дебелянов”.
Вечерта бе открита с прочувствено слово от уредничката на Сарафската къща Марияна Лобутова. За живота и поетичното дело на Дебелянов, за значението на историческата достоверност говориха Славимир Генчев, бивш уредник на къщата-музей „Димчо Дебелянов” в Копривщица, поет и носител на национални литературни награди, Дойчо Иванов, уредник на къщата-музей, д-р Надежда Александрова, бивш директор на Националния литературен музей и на Столичната библиотека, Георги Киров, поет и носител на националната литературна награда „Димчо Дебелянов”, Любен Стоичков, бизнесмен и дарител, Павел Николов, астрофилолог.
„С чувство на дълг към паметта на поета Геров решава да издаде своите спомени за съвместното пребиваване с Дебелянов в Самоков, в казармата и на фронта през 1916 г. Той разгръща своя разказ не само за житейски преживяното, а го обогатява с анализ на отделни творби на поета и творческата им история, с данни за интереса на твореца към чуждите литератури. Резултатът е едно строго документално изложение както по отношение на събитията, довели до смъртта на Дебелянов, така и за създадената от него поезия”, отбелязаха изказалите се.

Тихомир Геров е роден през декември 1890 г. в Самоков. Заедно с Дебелянов се обучава в школата за запасни офицери. Участник е в Първата световна война, където съдбата отново го свързва с поета. Геров завършва славянска филология, а учителската му дейност протича основно в самоковската гимназия „Константин Фотинов”, на която два пъти е бил и директор.
През 20-те и 30-те години излизат книги и публикации, в които личността и делото на Дебелянов се представят едностранчиво и дори превратно. С чувство на дълг към неговата памет Геров решава да издаде своите спомени. Пише книгата в продължение на 20 години и след много трудности я издава през 1957 г., само месец преди смъртта си.
„Мислена и писана неотклонно, с респект към личността и делото на Дебелянов в продължение на 25 г., пред нас е една по своему новаторска, изстрадана книга. Постигната със средствата на доказан професионализъм, тя се превръща – и досега си остава! – незаменим класически труд, посветен на човека и поета”, пише в предговора акад. Иван Радев, който по общо мнение има основен принос за преиздаването на книгата на Геров.
Всички изказали се говориха с уважение за книгата, за приноса на Геров за това животът и делото на Дебелянов да бъдат пълноценно представени и оценени. На присъстващите станаха достояние интересни и дори неизвестни факти от живота на безсмъртния поет. Изказалите се подчертаха и решимостта си да съдействат за по-нататъшното популяризиране на творчеството на Дебелянов в чест на предстоящата 130-годишнина от рождението на твореца през март 2017 г.
Мария Герова, снаха на автора на книгата, разказа за трудностите по издаването й и сподели с мъка, че къщата на фамилията е заплашена от разруха.
Друг от изказалите се изрази своето вълнение, че на честването във Вашингтон на 50-годишнината на ЕС преведеното на английски стихотворение на Дебелянов „Черна песен” е обявено за най-добрата творба от всички представени произведения на поети от 27-те страни-членки на съюза.
Лансирана бе и идеята улици и паметни знаци в града ни да бъдат посветени на Димчо Дебелянов и на Тихомир Геров.
Марияна Лобутова прочете поздравителен адрес от името на депутата д-р Красимира Ковачка, а поетът с китара Славимир Генов, в съпровод с Христо Христов, изпълни свое стихотворение-песен, посветено на Димчо Дебелянов.
Сред присъстващите бяха сегашната директорка на ПГ „К. Фотинов” Венета Симитчийска и учители и ученици от гимназията и от СУ „Отец Паисий”.
Посетителите разгледаха уредената изложба от къщата-музей в Копривщица и се почерпиха, а желаещите си закупиха и новоиздадената книга.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*