Новини, Образование

Когато урокът се превърне в игра и състезание…

Слънчевият 20 октомври премина по-различно за 28 момичета и момчета от ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”. За тях Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни бе организирала и интересно преживяване. Всичко започна и завърши като игра, затова сериозната тема за вредата от наркотиците събуди неусетно интереса на шестокласниците.
Водени от възпитателките Валя Петрова и Даяна Зашкева, те пристигнаха на входа на парк „Лаго”. Тук те бяха приветствани от представители на комисията, които им разясниха как ще премине очакващото ги пътешествие. Разпредели на три отбора, учениците поеха по екопътеката, където указателни знаменца ги водеха до скрити „съкровища”. Победителите, дали най-верни отговори на загадките, успяха първи на стигнат до крайната цел на пътешествието – възстановеното съоръжение самоково в Туристическата градина.

Надка Вардарова

Leave a Reply