Новини, Читателски

Кога ще се ремонтират тротоарите на бул. „Искър”?

Снимка: архив

Отдавна тротоарите на бул. „Искър” са в много лошо състояние, особено от училище „Станислав Доспевски” нагоре, на юг. Асфалтът, с който са покрити, е прекопаван няколко пъти, образували са се много неравности, вдлъбнатини и бабуни. На места има цели дупки. Почти невъзможно е да се ходи по тротоара, а да се слезе на платното също е много опасно. Улицата е широка, но движението на всевъзможни коли, автобуси, мотори, е много интензивно, а заради правите участъци – и прекалено бързо. Оттук минава целият трафик за Боровец и обратно. Често стават и злополуки, понякога с фатален изход.
По продължение на тази улица мина и газификация. Нека се прецени – ако няма повече асфалтът да се разкопава, да се ремонтират най-сетне тротоарите, да се заравнят и хората да ходят спокойно по тях, а не постоянно да гледат в краката си – дали няма да се препънат, да паднат, да се наранят…
Пешеходците по тази централна улица, която на практика стана вече главна за Самоков, също са много. Сред тях има и доста деца и пенсионери, които по обясними причини са лесно уязвими.
По този въпрос се е говорило и писало и друг път; още по времето, когато Ангел Николов, лека му пръст, беше кмет, но така и нищо не се предприема. Редно е, след като от години вече се търпи това положение, най-после да се вземат някакви мерки. В бюджета бяха предвидени средства за ремонт на тротоари. Смятаме, че тротоарите на бул. „Искър”, като се има предвид и значението на улицата, са едни от най-нуждаещите се в града ни от поправка.

Жители на Четвърти квартал

Leave a Reply