Новини

Кои са приоритетите на една община!?

На последната сесия Общинският съвет гласува да се вземе кредит от 2 млн. лв. за построяване на атракционно хидросъоръжение между моста на р. Искър и магазин „Била”. Безспорно има нужда и от фасада и атракциони, но ако всички други проблеми на територията на общината са решени, което за съжаление не е така.
А приоритетът на една община би трябвало да е инфраструктурата. И тук въпросите са: колко населени места в община Самоков нямат канализация, какви са проблемите с питейната вода, какво е състоянието на улиците и тротоарите?…
Предлагам на явно безидейната общинска управа да помисли за обособяване на терен, на който да има създадени всички условия и при появяването на евентуален инвеститор – възможност веднага да му бъде предоставен парцел за необходимата дейност. Това е един от начините нашата община да стане интересна и привлекателна за бизнеса.
В настоящия момент мисля, че това трябва да е основното в управлението на общината – създаването на условия и правила за облекчаване на бизнеса с цел намаляване на огромната безработица и като цяло – подобряване на социалния статус на хората. А не, както казват самоковци: „Измислена работа на две фирми, които явно са си заплюли общинското строителство.” Между другото, сред местните зевзеци вече вървят залози коя от двете ще бъде изпълнител на обекта…

Васил Зашкев
председател на ДСБ – Самоков

Васил Зашкев

Leave a Reply