Новини, Статии, коментари

Колко е разстоянието до София – 60 или… 45 км?

Известно е, че много самоковци работят и учат в София и пътуват всеки ден до столицата. Някой пък направо са наели квартири или дори са се преместили в най-големия град в страната. Връзката между двете населени места не се ограничава до тук, защото Самоков често е облагодетелстван от близостта си до София. По тази причина Общината ни е предпочитан домакин на провеждани семинари, конференции, научни и културни форуми, спортни прояви и т. н.
Какво е обаче разстоянието в километри между двата града? Преди години инстинктивният и веднага излизащ от устата на самоковци отговор бе „60 километра”. Столицата ни обаче постоянно се разширява не само по население, а и по площ. И тук изниква въпроса дали наистина градовете ги делят 60 км или разстоянието е по-късо? И откъде докъде се измерва, за да бъде толкова, колкото е написано? И дали правилно е показано то на табелите на различни места в града ни…
Ако вярваме на указателните знаци в Самоков, ще бъдем сериозно объркани. На табела срещу ОУ „Христо Максимов” е изписано, че разстоянието между двата града е 60 км. Ако последвате указаната стрелка за пътя към столицата, съвсем скоро ще стигнете до кръговото кръстовище при Държавното горско стопанство. Разстоянието до София обаче, записано на указателната табела там, е… 45 км. Но как е измерена и описана тази дистанция, след като сме изминали има-няма един километър!?
На помощ в опитите да разрешим странния казус ни се притичва необятното интернет пространство или по-точно програмата Google Maps /”Гугъл карти”/, където чрез поставените в космоса сателити се отчита точното местоположение на градове, пътища, сгради и т. н.
Задавайки имената на двата града в България, програмата изчислява разстояние от централния площад „Захарий Зограф” в Самоков до точката между сградите на бившия ЦУМ и Халите в София на точно 60.6 км. За допълнителна информация проверяваме и пътя през Ярема. Оказва се, че той е малко по-дълъг – 65.4 км.
Така вече си изясняваме описаното разстояние на табелата при училище „Хр. Максимов”. Сега остава да разберем как отговорните институции са стигнали до извода, че отстоим на 45 км от столицата.
Задаваме като начало на измерването кръговото кръстовище на изхода на Самоков /на шосето за София и околовръстния път/ и табелата за вход в София при пресичането на „Самоковско шосе” с околовръстното на столицата. Резултатът е изумителен – дистанцията е точно 46.6 км. Значи и двете табели в града ни, с разлика от 14 км, са… верни!?
Как е по-правилно обаче да се пресмята разстоянието? Пак в интернет намираме законов устав за измерването. Със заповед № РД-02-14-97 от 10 юни 1990 г. /изменена две години по-късно, което е посочено в бр. 75 от 15 септември 1992 г. на „Държавен вестник”, относно определяне разстоянието между населените места, между тях и други обекти и местонахождението на обекти в населените места/, издадена от министъра на строителството, архитектурата и благоустройството, се нарежда: „Във всяко населено място в Република България да се означи точка, наименувана “Нулев център” на населеното място, спрямо която ще се измерват разстоянията от и до населеното място спрямо другите селища и обекти.”
За съжаление, след консултации с представители на общинските администрации на двете общини, не успяхме да установим с точност „нулевия център” нито на Самоков, нито на София. При всички случаи обаче той едва ли е на края на града ни или на околовръстния път на столицата…
Всъщност, това не е най-важното в случая. Много по-важно е да има съгласуваност в поставянето на указателните знаци, да има желание за улесняване на шофьорите, които може би остават дълбоко замислени при прочита на написаното на двете табели.
До скоро дори имаше и трета табела за София – срещу читалище-паметник „Отец Паисий”, която „уточняваше”, че разстоянието до столицата е… 56 км!
Изглежда, че объркването в културата, психологията, политиката, здравеопазването, образованието и какво ли още не в страната ни, вече се отразява и на пътищата…

Делян Василев

Leave a Reply