Новини, Политика

Комисиите подготвят общинската сесия на 22 май

Следващото заседание на Общинския съвет ще се състои на 22 май, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Предвижда се тогава да бъде приет отчетът за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Общината за 2013 г. Ще бъдат разгледани и предложения на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината.
В подготовка за сесията във вторник, на 13 май, съответно от 16 и от 17 ч. ще заседаваха комисиите по устройство на територията и екология и по здравеопазване и социални дейности. Днес от 15 и от 16 ч. въпросите ще обсъждат комисиите по бюджет и финанси и по образование, култура, младежки дейности и спорт.
На 15 май от 15.30 ч. ще се съвещават членовете на комисията по законност, обществен ред и общинска собственост. В същия ден половин час по-късно се събират и участниците в комисията по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.

Leave a Reply