Новини, Шарен свят

Конкурс „Европейска награда за млади фермери”

За втора поредна година Европейският парламент организира конкурс „Европейска награда за млади фермери”. Целта е да се фокусира вниманието върху централната роля на младите земеделски производители, да се популяризират новите подходи, които те предприемат за развитие на селското стопанство.
Конкурсът e иницииран от „посланиците“ на младите фермери от страните, победители в първото издание на конкурса – Португалия, Испания, България и Австрия – евродепутатите от Групата на ЕНП, сред които е и Мария Габриел.
Право на участие имат всички европейски фермери под 40-годишна възраст. Печелившият проект от всяка страна-членка ще се състезава с конкурентите си на европейско ниво. Основните критерии за оценка са използването на ноу-хау, нови методи и нови форми на технологиите в даден сектор или регион.
Регламентът предвижда три награди – за най-добър, най-устойчив и най-иновативен проект. Отличията ще бъдат връчени на церемония на Европейския конгрес на младите фермери в ЕП на 29 януари 2014 г.
На национално равнище г-жа Габриел и ръководството на асоциацията на младите фермери в България ще извършат селекция на подадените заявления. От допуснатите проекти ще бъде определен един от България, който да бъде представен на журито в ЕП за Европейската награда.
Заинтересованите кандидати трябва да подготвят и изпратят заявление за участие, състоящо се от: името и данните за контакт на младия фермер; кратко описание на стопанството и мотивация за земеделието; представяне на проекта, което не трябва да надвишава 3 страници /може да бъде предоставен и допълнителен материал – DVD, снимки, брошури и др./.
Заявленията се подават до 20 декември на български език на и-мейл:
mariya.gabriel-office@europarl.europa.eu
Подробна информация за регламента може да намерите на официалната страница на Мария Габриел на линк: http://mariya-gabriel.eu/page.php?id=3230&sec_id=2&lang=bg, както и на страницата на Националната асоциация на младите фермери в България.

Leave a Reply