Новини, Туризъм

Конкурс за нов център на Боровец

Община Самоков заедно с партньорите си – Камарата на архитектите в България, Съюзът на архитектите и Съюзът на урбаниститие, обявиха международен архитектурен конкурс за територията “Златният триъгълник” /централната част/ на Боровец.
Конкурсът се организира в подкрепа на визията на Общината за развитие на Боровец като европейски курорт – лидер в сферата на целогодишния семеен планински туризъм и спорт, както и за популяризиране на курорта в регионален и международен мащаб. Стремежът е Боровец да бъде посещаван както от широк кръг любители на природата, така и от почитатели на екстремни спортове – планинско бягане, скално катерене, планинско колоездене и др.
Надеждите са, че осъществяването на спечелилия конкурса прокт ще допринесе за популяризиране на местната природа, култура, спорт и туризъм, като в крайна сметка се осигури по-високо качество на живот както на посетителите, така и на местните жители.
Заданието на конкурса отразява резултатите от проведените през 2016 г. обществено допитване и две обществени обсъждания – в Самоков и в София, както и препоръките на работна група с представители на Камарата на архитектите, Съюза на архитектите, министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите и др.
Т. нар. златен триъгълник, както е известно, е разположен в най-оживената и атрактивна част на курорта, в непосредствена близост до финала на ски пистите и началните станции на кабинковия и седалковия лифт, както и до някои от най-големите и значими хотелски комплекси.
До 10 януари 2018 г. включително е срокът за предаване на проектните предложения. През януари и февруари е журирането, а след това – до април, да се извърши договаряне с победителя и да се започне работа, като се изготви и работен проект.
Проектът, класиран на първо място, ще бъде премиран с 20 хил. лв. Премията за второ място е 12 хил., а за трето – 8 хил. лв. Предвиждат се и две премии от по 5 хил. лв.
Членове на журито са водещи професионалисти и експерти в сферите на архитектурата, урбанизма, ландшафтното и градското планиране, опазването на културното наследство: арх. Рита Юстесен, директор на отдел “Планиране и архитектура”; арх. Павел Янчев, Art & Build, Белгия; арх. Мариус Мове, съсновател на Atelier Oslo, Норвегия; доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия; арх. Ваня Серафимова, управляващ партньор в „Серафимов студио”; арх. Надежда Клинчева, гл. архитект на Община Самоков; Ангелина Вангелова, секретар на Общината, юрист.
Подробна информация за членовете на журито, както и пълната документация за конкурса са достъпни на страницата www.borovetscompetition.com. Пълната документация по обществената поръчка за конкурса е достъпна и в профила на купувача на Община Самоков на адрес www.samokov.bg.
Въпроси ще се приемат до 31 декември 2017 г., като отговорите ще бъдат публикувани на страницата на конкурса.
Новини във връзка с конкурса ще бъдат помествани и във фейсбук страницата му на адрес www.facebook.com/borovetscompetition.
Организатор е Urbanistas.eu
За контакти: info@borovetscompetition.com

Leave a Reply