Новини, Шарен свят

Конкурс за проекти за заетост

Обявен е конкурс за проекти за осъществяване на националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Крайният срок за представяне на проектите е 21 октомври. Имат право да кандидатстват областни управи, общински администрации, общински предприятия, държавни предприятия и институции, извършващи общополезни дейности, юридически лица с нестопанска цел, както и предприятия без държавно или общинско участие.
Целта е да се осигури трудова заетост и приобщаване към обществото на безработни, които иначе разчитат на месечното социално подпомагане. Възможно е да кандидатстват и фирми, произвеждащи промишлени и строителни изделия. Предлаганите дейности трябва да са свързани с повишаване на уменията, квалификацията и конкурентноспособността на наетите.

Leave a Reply