Новини, Шарен свят

Конкурс за районен прокурор

Висшият съдебен съвет е обявил конкурс за районен прокурор в Самоков. Подробно съобщение е публикувано в “Държавен вестник”, бр. 12 от 10 февруари.
В срок до 24 февруари кандидатите трябва да подадат в администрацията на Висшия съдебен съвет необходимите заявления по образец и другите изискващи се от Закона за съдебната власт документи.
Районен прокурор на Самоков е Лили Георгиева, която е в дългосрочен отпуск. Временно изпълняваща функциите на районен прокурор сега е Ваня Панева.

Leave a Reply