Новини, Образование, Шарен свят

Конкурс за стипендианти в Лесотехническия университет

Четири стипендии на обща стойност 1000 лв. месечно за студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен по посочени специалности в Лесотехническия университет, отпуска за поредна година Югозападното държавно предприятие. Стипендиантската програма за 2019 г. включва още покриване на таксата за обучение на завършилите последния семестър с успех най-малко отличен (5.50), съдействие при подготовката на дипломната работа, както и възможност за летен стаж до годината на завършване на висшето образование. С успешно дипломиралите се ще бъде сключен договор за работа в предприятието.
Конкурсът за стипендианти вече е отворен. Могат да участват студенти от 1 до 4 курс, които се обучават в редовна форма по специалностите: „Горско стопанство”, „Лесовъдство”, „Лесоползване”, „Лесоустройство”, „Ловно стопанство”, „Селекция, семепроизводство и горски култури”, „Защита на горите”,  „Стопанисване на горите”, „Ловно и рибно стопанство” и „Лесоползване и икономика на горското стопанство”.
Желаещите могат да подават документи до 31 октомври в деловодството на ЮЗДП по пощата или по куриер.
Кандидатите могат да намерят допълнителна информация на интернет страницата на ЮЗДП – www.uzdp.bg

Leave a Reply